Leden worden actief begeleid voor het behalen van een brevet. Zonder dit brevet mag u niet zonder begeleiding vliegen.

Er kunnen 5 brevetten worden behaald (onafhankelijk van het soort aandrijving).
We hanteren de eisen gesteld volgens de KNVvL.

  1. Zweefvliegtuigen;
  2. Motorvliegtuigen zonder rolroeren;
  3. Motorvliegtuigen met rolroeren;
  4. Helikopters
    Additioneel dient bij Aero '79 een verticale 8 gevlogen te worden alsmede een geschoven en gevlogen cirkel voor de piloot;
  5. Multikopters
    Een Helikopter brevet is gelijk aan een Multikopter brevet, andersom niet.

In verband met de gehanteerde geluidsnormen, zoals gesteld in de milieuvergunning‎,
worden bij Aero '79 geen Jet brevetten uitgegeven.

Naast de KNVvL eisen mbt het vliegen gelden er ook clubspecifieke eisen, genoemd in de reglementen.
Wanneer wordt aangetoond dat aan beide kan worden voldaan zal de piloot een
‚ÄčFLRCV brevet ontvangen. Dit brevet is door de KNVvL erkend.

Meer informatie vinden leden in de “veld”klapper.